In de Urban Insights richten we de spotlights op de arbeidsmarkt van bouw en civiel. Wat zijn de trends en ontwikkelingen? Hoe schaars zijn bepaalde functies? Wat vinden professionals belangrijk in hun werk? Elke maand analyseren we data rondom een bepaalde functie en spreken we met een professional uit de praktijk. In civiele projecten is de projectmanager de spreekwoordelijke spin in het web. Een cruciale functie voor het welslagen van vaak omvangrijke opdrachten. Daarom staat deze maand de Projectmanager Civiel centraal en gaan we in gesprek over de data met zelfstandig projectmanager Louis Vankan. We richten de blik eerst op de schaarste ontwikkeling en kijken daarna naar de arbeidsdoelen van de Projectmanager Civiel.

Schaarste

Schaarste, ofwel de arbeidsmarkt spanning binnen de doelgroep, is de verhouding tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat naarmate de schaarste oploopt er relatief meer banen beschikbaar zijn voor werkzoekende. Zoals de schaarste indicator met een schaarstecijfer van 4,3 aangeeft, is de markt van Projectmanagers Civiel over het algemeen extreem krap. Landelijk zien we hierin geringe verschillen tussen regio’s. Zo varieert de schaarste van zeer krap in onder andere Limburg en Zuid-West Nederland, tot extreem krap in Midden Nederland. Met andere woorden: in de ene regio is het verschil tussen vraag naar en aanbod van Projectmanagers Civiel nog groter dan in de andere regio.

Zoals te zien in de schaarste ontwikkeling is de arbeidsmarkt rondom de Projectmanager Civiel al geruime tijd extreem krap. Echter, door corona fluctueerde de vraag naar Projectmanagers Civiel in 2020 sterk. In de eerste twee kwartalen van 2020 nam de vraag fors af, maar in het derde kwartaal nam de vraag naar Projectmanagers Civiel weer toe. In het vierde kwartaal van 2020 zien we zelfs een hoger uitvallende schaarste dan in het vierde kwartaal van 2019.

De conclusie: over een langere periode gekeken is er in organisaties onverminderd grote behoefte aan Projectmanagers Civiel. Het aantal vacatures overtreft het aantal kandidaten ruimschoots, hetgeen baanzekerheid en onzekerheid bij wisselen verkleint. Kortom, meer keuze en een betere onderhandelingspositie voor de werkzoekende Projectmanager Civiel.

Schaarste projectmanager civiel liggend

“Meer werk dan we aankunnen”

Louis Vankan (60) werkt sinds 2017 als zelfstandige projectmanager voor verschillende opdrachtgevers aan civiele projecten. Hij herkent de geschetste ontwikkelingen voor een groot deel in zijn eigen werkomgeving. “De dip van vorig jaar heb ik niet echt ervaren, de rest wel. Bij mijn opdrachtgevers, vooral gemeenten in Oost-Brabant en Limburg, is grote behoefte aan capaciteit en expertise voor civiele projecten. Vanaf het tweede kwartaal van 2020 stromen de aanvragen binnen. Van mijn collega-zzp’ers in de omgeving hoor ik hetzelfde. Er is meer werk dan we aankunnen. Gemeenten investeren steeds meer in klimaatadaptatie. Bijvoorbeeld het vervangen van rioleringen om bij stortbuien sneller hemelwater te kunnen afvoeren. In zo’n project worden andere opgaven vaak meegenomen, zoals verbetering van de openbare ruimte. Alles bij elkaar zijn dat dus forse projecten, die over meerdere jaren lopen. Op dit moment zit ik tot eind 2022 helemaal vol, en tot eind 2023 al voor zestig procent.”

ArbeidsdoelenArbeidsdoelen projectmanager civiel

Wat vinden Projectmanagers Civiel belangrijk in hun werk? Ons onderzoek naar arbeidsdoelen toont diverse overeenkomsten én verschillen tussen dit functieprofiel en de totale beroepsbevolking. Werkplezier en de juiste balans werk-privé zijn ook voor Projectmanagers Civiel zeer belangrijk. In dit opzicht verschillen ze niet van de totale beroepsbevolking. Sociale contacten en netwerken zijn voor Projectmanagers Civiel bovengemiddeld belangrijk. Dat geldt ook voor ontwikkeling/ontplooiing, zowel op persoonlijk als zakelijk vlak. Qua soft skills worden persoonlijk leiderschap, flexibiliteit, communicatieve vaardigheden en sensitiviteit als steeds belangrijker ervaren.

Highlight

Het hebben van een eigen onderneming is voor Projectmanagers civiel een stuk belangrijker dan voor de gehele beroepsbevolking, net als financiële onafhankelijkheid. In de markt is dan ook te zien dat meer dan 15% van de vraag naar Projectmanagers Civiel zzp’ers betreft.

 

“Hoe complexer hoe leuker”

Louis Vankan herkent veel van de uitkomsten op het gebied van arbeidsdoelen. Bijvoorbeeld als het gaat om werkplezier. “De voldoening die ik uit het werk krijg, is heel belangrijk. Hoe complexer hoe leuker. Ik ben zestig, schiet niet zo gauw meer in de stress als er iets is. Ik spreek de taal van meerdere partijen en zoek graag naar verbindingen, bijvoorbeeld tussen aannemer en bewoners en winkeleigenaren. Als projectmanager ben ik de spin in het web, daarin kan ik goed mijn ei kwijt.”

Ook de ontwikkelingen op het gebied van contractvormen ziet hij in de praktijk terug. Heel direct in het aantal aanvragen dat er wordt gedaan. En indirect in wat hij hoort van anderen. “Ik heb mensen gesproken die met de gedachte spelen om voor zichzelf te beginnen. Maar vaak doen ze het toch niet, vanwege de onzekerheid over het inkomen. Want je moet eerst een reputatie opbouwen, en daar gaat een tijdje overheen. Het heeft bij mij ook een jaar, anderhalf jaar geduurd.”

De balans werk-privé ervaart Vankan anders dan mensen in loondienst, denkt hij. “Ik ben tenslotte zzp’er. Ik kan zelf mijn tijd indelen. Soms moet ik ‘s avonds overleggen met stakeholders of andere partijen. Maar dan kan ik er op een andere dag een paar uur tussenuit. Dus ik ervaar eigenlijk nooit een knelpunt daarin.”

Voor zijn eigen professionele of persoonlijke ontwikkeling verwacht Vankan niets van zijn opdrachtgevers. “De opdrachtgever huurt mij in om een klus te doen. Voor het vergaren van de kennis die ik nodig heb, ben ik zelf verantwoordelijk. Dat doe ik vaak in de wintermaanden.”

Sociale netwerken zijn voor Vankan van groot belang. “Als eenpitter is het belangrijk om zakelijke netwerken te hebben. Daar kun je opdrachten uit halen, kennis uit halen. Als ik bijvoorbeeld voor een project bepaalde kennis niet voldoende in huis heb, haal ik uit het netwerk iemand erbij waarvan ik weet dat hij er meer verstand van heeft dan ik. Door dat netwerk kan ik dus meerwaarde leveren voor de opdrachtgever.”

Volgende maand duiken we in de data van de Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en reflecteren we hierop met een professional uit het veld. Benieuwd naar deze data en reflectie rondom de functie Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling? Meld je dan nu aan en blijf op de hoogte!