Herinrichting en Rioolvervanging Sterkselseweg

contact

Opdrachtgever: gemeente Cranendonck
Rol: projectmanager
Tijdvak: jan 2022 – mei 2024

 

Met de Herinrichting en Rioolvervanging Sterkselseweg fase 3 wordt het laatste stuk van de Blauwe Ader in Maarheeze gerealiseerd. Hiermee wordt Maarheeze klimaat robuuster en is dan ook beter in staat de toenemende neerslag beter te verwerken.

In de afgelopen periode heeft er een intensief en soms uitdagend particpatietraject plaatsgevonden waarbij de belangen van omwonenden werden meegenomen in de planvorming. De wens van de opdrachtgever om ook hier een vergroeningsslag te maken door 10% van het verhard oppervlak extra te vergroenen was vanwege de beperkte ruimte best wel uitdagend te noemen.

Na het doorlopen particpatietraject is het ontwerp door Megaborn Traffic Development verder uitgewerkt in een aanbestedingsgereed bestek. De meervoudig onderhandse aanbesteding werd gewonnen door Den Ouden Groep.

Na een periode van uitvoeringsbereiding door alle betrokken partijen waaronder ook Enexis en Brabant Water zal in wk 33 gestart worden met de gefaseerde uitvoering om de overlast voor de omgeving te minimaliseren.

Tijdens de bewonersinfoavond op 26 juni zal het uitvoeringsteam voorgesteld worden aan de omgeving en zal de aannemer de planning van de werkzaamheden verder toelichten.

Contact

T +31 6-11006644
E info@vzpvankan.nl

Adres

VZP Projektmanagement en Advies
Dorpstraat 39
6176 AA Spaubeek

Vind ons online

Contact

T +31 6-11006644
E info@vzpvankan.nl

© All rights reserved by VZP Projektmanagement en Advies