Gebiedsontwikkeling Centrum

contact

Opdrachtgever: gemeente Beek
Rol: Projectmanager Gebiedsontwikkeling Centrum
Tijdvak: mei 2024 – loopt nog

 

Een sfeervolle Markt is een langgekoesterde wens van velen. Al in de vorige bestuursperiode werd de wens om het centrum van Beek te verfraaien en te vergroenen uitgesproken, en zo ook bekrachtigd in de Centrumvisie (2021) en het Bestuursakkoord (2022). Naar aanleiding van de participatiemomenten van begin 2023 is gebleken dat de ambities voor dit gebied hoog liggen. Dit heeft aanleiding gegeven voor een integrale benadering , waardoor meerdere disciplines binnen de gemeente structureel bij het project zijn betrokken. Zodoende zijn onder meer de saneringsopgaven aan de nutsvoorzieningen en het riool – die op korte termijn gaan spelen – aan het licht gekomen. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk en ingrijpend, maar brengen tegelijkertijd ook kansen met zich mee. Het ‘tapijt’ van de Markt moet er weliswaar uit, maar dit betekent ook dat we anders na kunnen gaan denken over een nieuwe, aantrekkelijkere invulling van de bovenkant.

 

Momenteel is de Markt vooral toegespitst op de automobilist die een kortdurend bezoek komt brengen. Er is weinig ruimte voor de voetganger en de fietser, of om te ontmoeten en te recreëren. Daarnaast vormen toekomstige ontwikkelingen zoals de opkomst van het online winkelen, hittestress, wateroverlast, vergrijzing en schaarste op de woningmarkt reële bedreigingen voor de leefbaarheid en vitaliteit van het centrum. De toekomst vraagt om een andere invulling van de openbare ruimte, waar plek is om prettig te wonen, werken en leven. Nu is de tijd om te verduurzamen, te vergroenen, en om de transformatie in te zetten van een ‘place to buy’ naar een ‘place to be’ om zodoende meer (verblijfs)kwaliteit te kunnen bieden aan (toekomstige) inwoners, ondernemers en bezoekers.

Contact

T +31 6-11006644
E info@vzpvankan.nl

Adres

VZP Projektmanagement en Advies
Dorpstraat 39
6176 AA Spaubeek

Vind ons online

Contact

T +31 6-11006644
E info@vzpvankan.nl

© All rights reserved by VZP Projektmanagement en Advies