Directievoering UAV/Contractmanagement

contact

Directievoering UAV/Contractmanagement

De direktievoerder UAV is de gevolmachtigde van de opdrachtgever en ziet toe op de naleving van het contract en de projektorganisatie. Hij bewaakt de financien en beoordeelt het meer- en minderwerk en is tevens het eerste aanspreekpunt voor alle betrokken partijen. 

De taken van de direktoeverder UAV staan nauwkeurig beschreven in de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor werken in uitvoering. 

Hij is tevens voorzitter van de bouwvergaderingen en coordineert de aktiviteiten van de betrokken partijen.

Contact

T +31 6-11006644
E info@vzpvankan.nl

Adres

VZP Projektmanagement en Advies
Dorpstraat 39
6176 AA Spaubeek

Vind ons online

Contact

T +31 6-11006644
E info@vzpvankan.nl

© All rights reserved by VZP Projektmanagement en Advies