Gemeente Beekdaelen

contact

Opdrachtgever: Gemeente Beekdaelen
Rol: Projektleider realisatie
Tijdvak: december 2018 – juli 2019

 

In 2014 heeft het Waterschap Roer en Overmaas, samen met de toenmalige gemeente Onderbanken, de Rode Beek in Schinveld ontkluisd. Gelijktijdig werd het aangrenzende gebied geherstructureerd, waarbij een transportriool en gemeentelijke riolering werden vervangen.

Na de herinrichting zijn er bij de gemeente geleidelijk aan steeds meer klachten binnengekomen over grondwateroverlast.

Na uitgebreide studies bleek dat de grondwaterstanden aantoonbaar gestegen waren en tot overlast leiden voor bewoners en gemeentelijke infrastruktuur.

In het getroffen gebied wordt nu door het aanbrengen van een uitgebreid drainagesysteem het grondwater verlaagd.

Contact

T +31 6-11006644
E info@vzpvankan.nl

Adres

VZP Projektmanagement en Advies
Dorpstraat 39
6176 AA Spaubeek

Vind ons online

Contact

T +31 6-11006644
E info@vzpvankan.nl

© All rights reserved by VZP Projektmanagement en Advies