Herinrichting Stationsstraat

contact

Opdrachtgever: Gemeente Cranendonck
Rol: Projektmanager Herinrichting
Stationsstraat-Sterkselseweg Maarheeze
Tijdvak: februari 2019 – juni 2020

 

De Herinrichting van de Stationsstraat te Maarheeze is onderdeel van de Centrumvisie Maarheeze die leidend is bij het omzetten van het Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp. Het projekt werd door mij overgenomen voor de vaststelling van het Voorlopig Ontwerp. Hierbij heeft regelmatig overleg overleg plaatsgevonden met de verschillende Klankbordgroepen. Nadat de juridische en technische conditionering was afgerond heeft een onderhandse aanbesteding met EMVI-criteria plaatsgevonden. Bij de beoordeling van de verschillende inschrijvers hebben ook 2 vertegenwoordigers uit de Klankbordgroepen in de commissie zitting gehad. De winnende inschrijver is op 30 september begonnen met de werkzaamheden. In de realisatiefase heb ik tevens de rol van contractmanager vervuld. Het project is uiteindelijk binnen budget en planning naar volle tevredenheid van de opdrachtgever afgerond.

Contact

T +31 6-11006644
E info@vzpvankan.nl

Adres

VZP Projektmanagement en Advies
Dorpstraat 39
6176 AA Spaubeek

Vind ons online

Contact

T +31 6-11006644
E info@vzpvankan.nl

© All rights reserved by VZP Projektmanagement en Advies