Uitvoeringsprogramma KRW/DH

contact

Opdrachtgever: Gemeente Simpelveld
Rol: Projectleider KRW/DHZ
Tijdvak: juni 2022- april 2023

 

Als projektleider invulling geven aan het uitvoeringsprogramma KRW/DHZ. Dit programma in het kader van Kader Richtlijn Water en Deltaplan Hoge Zandgronden moet er voor zorgen dat enerzijds een robuust watersysteem (in samenwerking met Waterschap Limburg en Provincie Limburg) zorgt dat ook bij extreme neerslag de wateroverlast wordt geminimaliseerd en anderzijds door zoveel mogelijk af te koppelen minder schoon regenwater naar de zuivering wordt getransporteerd en rechtstreeks aan de natuur wordt teruggegeven.

Contact

T +31 6-11006644
E info@vzpvankan.nl

Adres

VZP Projektmanagement en Advies
Dorpstraat 39
6176 AA Spaubeek

Vind ons online

Contact

T +31 6-11006644
E info@vzpvankan.nl

© All rights reserved by VZP Projektmanagement en Advies