Gemeente Onderbanken

contact

Opdrachtgever: Gemeente Onderbanken
Rol: Projectleider/direktievoerder
Tijdvak: juni 2018 – november 2018

 

Binnen de dorpskern Merkelbeek moet het buitenterrein van de basisschool – BMV aangepakt worden. Het plein ondergaat een totale metamorfose zowel civieltechnisch alsook bouwkundig.  Vanwege de tijdsdruk is het project opgepakt op basis van schetsontwerpen en zijn regionale en vertrouwde uitvoerende partijen benaderd om hieraan mee te werken.

Na intensief overleg met stakeholders is het schetsontwerp verder verfijnd.

Na afronding van de werkzaamheden zal de school bij aanvang van het nieuwe schooljaar gebruik kunnen maken van een geheel vernieuwd schoolplein.

Tegelijkertijd wordt een gevaarlijke kruising aangepakt en de aansluiting opgeschoven doordat nu de ruimte ontstaat als gevolg van het slopen van 2 panden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid de kruising haaks uit te voeren met voldoende zicht op de aansluitende wegen waardoor de verkeersveiligheid toeneemt.

Doordat het gebied rond de school en de aangelegen BMV als het ware geopend wordt heeft dit ook een positief effect op de sociale veiligheid.

Contact

T +31 6-11006644
E info@vzpvankan.nl

Adres

VZP Projektmanagement en Advies
Dorpstraat 39
6176 AA Spaubeek

Vind ons online

Contact

T +31 6-11006644
E info@vzpvankan.nl

© All rights reserved by VZP Projektmanagement en Advies