Gemeente Simpelveld

contact

Opdrachtgever: Gemeente Simpelveld
Project: Integraal Dorpsontwikkelingsplan Bocholtz
Rol: Projectmanager civiel
Tijdvak: 9 maart  2020- 1 september 2022

 

IDOP

Om de kern Bocholtz voor de lange termijn levendig en aantrekkelijk te houden heeft de gemeente Simpelveld in samenspraak met bewoners, ondernemers en overige stakeholders het Integraal Dorpsontwikkelingsplan Bocholtz ontwikkeld.

Door Bureau Verbeek is een ontwerp opgesteld voor de herinrichting van de openbare ruimte in het dorpshart van Bocholtz.  Daarnaast wordt in de kern Bocholtz een verzwaard RWA-riool aangelegd.

Als projectleider betrokken bij aanvang van de technische en juridische conditionering waarbij het VO werd uitgewerkt tot DO. In het verlengde hiervan moet het plan verder worden uitgewerkt in een aanbestedingsgereed bestek.

Na een openbare aanbesteding met EMVI-criteria kwam BLM Wegenbouw als winnaar uit de bus. Bij de openbare aanbesteding met EMVI-criteria voor Direktievoering en Toezicht kwam RA Infra met de meest economische inschrijving.

Na een gedegen voorbereidingsperiode door het gehele projectteam zijn de werkzaamheden opgestart op dinsdag 6 april 2021.

De werkzaamheden werden op 1 juni 2022 binnen planning en budget opgeleverd.

Contact

T +31 6-11006644
E info@vzpvankan.nl

Adres

VZP Projectmanagement en advies
Dorpstraat 39
6176 AA Spaubeek

Vind ons online

Contact

T +31 6-11006644
E info@vzpvankan.nl

© All rights reserved by VZP Projectmanagement en advies