Nieuws

contact

Facebook

Facebook

1 maand geleden

Gemeente Simpelveld start herinrichting dorpskern BocholtzBegin april start gemeente Simpelveld aan de herinrichting van de kern Bocholtz. Woensdag17 maart is daarvoor de aftrap gegeven. Dit project is onderdeel van het IntegraalDorpsontwikkelingsplan Bocholtz (IDOP). In het centrum van Bocholtz worden de bestrating,riolering en groenvoorziening geheel vernieuwd. Wethouder Wiel Schleijpen: “Het wordt eengezellige kern, met de Wilhelminastraat als hart van het plan, met terrasjes, water en groen.Deze fysieke opwaardering geeft een stevige impuls aan de leefbaarheid en maakt dedorpskern nog aantrekkelijker voor inwoners en bezoekers.”Bocholtz is een volwaardige dorpskern met zowel commerciële als maatschappelijkevoorzieningen zoals een school, een supermarkt en een gezondheidscentrum. Net als voorheel Parkstad geldt ook voor Bocholtz dat het inwonertal daalt en het aantal ouderentoeneemt. Daardoor komen de leefbaarheid en de levensvatbaarheid van commerciële enmaatschappelijke voorzieningen onder druk te staan.Wethouder Wiel Schleijpen: “Wij willen als gemeente dat de kern Bocholtz levendig enaantrekkelijk blijft. Om dat voor de langere termijn voor mekaar te krijgen, is het nodig dat wemet verschillende onderwerpen aan de slag gaan:- dorps wonen- behouden en versterken van basisvoorzieningen- benutten van de toeristisch-recreatieve potentie- levendige netwerken en burgerparticipatieEnkele jaren geleden zijn deze onderwerpen in gesprekken met inwoners, ondernemers enandere partners aan de orde gesteld. De centrale vraag daarbij was: hoe zou Bocholtz erover 10 jaar uit moeten zien, gelet op die vier thema’s? De uitkomst van die gesprekken issamengevat in een Integraal Dorpsontwikkelingsplan. Hoewel een aanpak op alle frontennoodzakelijk is, kwam in de gesprekken vooral de staat van onderhoud van de openbareruimte en de inpassing van de parkeergelegenheid in het dorpshart als prioriteit naar voren.Daarom starten we nu met het fysiek opwaarderen van het centrum van Bocholtz om deaantrekkelijkheid te vergroten en de verblijfskwaliteit te verbeteren. Die fysieke aanpak werktook versterkend naar de andere thema’s.”Planning en kostenDe herinrichting kende een lange, zorgvuldige voorbereiding. Die was volgens de wethoudernoodzakelijk om kwalitatief goed werk te kunnen leveren en tijdens de uitvoering niet voorallerlei verrassingen te komen staan. “De investering in het voortraject verdienen we terug ingeld én tijd bij de realisatie van het werk. Nog altijd is de verwachting dat we in augustus2022 klaar zijn, zoals we oorspronkelijk ook hebben ingeschat.”De civieltechnische werkzaamheden in de kern Bocholtz kosten € 4.100.000,-. Het projectwordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van Provincie Limburg, stadregio ParkstadLimburg, de Regiodeal en Waterschap Limburg.Meer informatie over het project is te vinden op de website:www.blmwegenbouw.nl/projecten/bocholtzFotobijschriftWethouder Wiel Schleijpen, gedeputeerde Andy Dritty van Provincie Limburg en Richard deBoer (dit keer in zijn rol als vice-voorzitter van stadsregio Parkstad ... Zie meerZie minder
Bekijk op Facebook

6 maanden geleden

Vandaag is het dan eindelijk zover. Na jaren van overleg en planvorming is het project Revitalisering Dorpshart Bocholtz vandaag op Tenderned gepubliceerd en worden aannemers uitgenodigd in te schrijven op dit mooie project.De opdrachtgever hecht grote waarde aan een vlekkeloze uitvoering van de werkzaamheden met zo min mogelijk overlast voor de omgeving en daagt inschrijvende partijen middels EMVI-criteria dan ook uit hun kennis, ervaring en visie in te brengen om zo te komen tot een Meest Economische Voordelige Inschrijving waarbij niet alleen op prijs gegund zal worden. ... Zie meerZie minder
Bekijk op Facebook

 

Facebook

Tijdlijnfoto'sHerinrichting straten aan het centrum Budel: Laatste dagen om de enquete in te vullen!De gemeente gaat aan de slag met de herinrichting van een gedeelte van het Capucijnerplein, de Deken van Baarsstraat en de Dr. Anton Mathijsenstraat, de dorpsentrees (Dr. Anton Mathijsenstraat en Deken van Baarsstraat) en de woongebieden daartussen. Onder andere de riolering en bestrating zijn daar toe aan vernieuwing. De Markt en het gedeelte Capucijnerplein wat grenst aan de markt zijn eerder al gedaan. Met deze werkzaamheden wordt ook meteen gekeken naar een aangenaam en groen verblijfskarakter met onder andere voldoende ruimte voor parkeerplaatsen en waterberging in het centrumgebied in Budel. Wat is jouw mening over de huidige parkeergelegenheden, voorzieningen om te spelen, recreëren of bijvoorbeeld om een elektrische auto op te laden in het centrum van Budel? Je kunt nog je mening geven tot uiterlijk zondag 18 april via www.herinrichtingbudel.nl. Meer weten over het project? Ook meer informatie vind je op www.herinrichtingbudel.nl ... Zie meerZie minder
Bekijk op Facebook
Den Ouden Groep💪🏻👍🏻 bij deze wens ik het uitvoeringsteam een welverdiende goede vakantie toe! ... Zie meerZie minder
Bekijk op Facebook

Urban-Insights: Projectmanager Civiel

In de Urban Insights richten we de spotlights op de arbeidsmarkt van bouw en civiel. Wat zijn de trends en ontwikkelingen? Hoe schaars zijn bepaalde functies? Wat vinden professionals belangrijk in hun werk? Elke maand analyseren we data rondom een bepaalde functie en...

Contact

T +31 6-11006644
E info@vzpvankan.nl

Adres

VZP Projektmanagement en Advies
Dorpstraat 39
6176 AA Spaubeek

Vind ons online

Contact

T +31 6-11006644
E info@vzpvankan.nl

© All rights reserved by VZP Projektmanagement en Advies