VZP Projektmanagement en Advies

VZP Projektmanagement en Advies is de flexibele schil voor infra-projecten en heeft zich gespecialiseerd in het leveren van capaciteit en kennis bij projecten in de voorbereiding- en realisatiefase.

 

Facebook

2 maanden geleden

Gemeente Simpelveld start herinrichting dorpskern BocholtzBegin april start gemeente Simpelveld aan de herinrichting van de kern Bocholtz. Woensdag17 maart is daarvoor de aftrap gegeven. Dit project is onderdeel van het IntegraalDorpsontwikkelingsplan Bocholtz (IDOP). In het centrum van Bocholtz worden de bestrating,riolering en groenvoorziening geheel vernieuwd. Wethouder Wiel Schleijpen: “Het wordt eengezellige kern, met de Wilhelminastraat als hart van het plan, met terrasjes, water en groen.Deze fysieke opwaardering geeft een stevige impuls aan de leefbaarheid en maakt dedorpskern nog aantrekkelijker voor inwoners en bezoekers.”Bocholtz is een volwaardige dorpskern met zowel commerciële als maatschappelijkevoorzieningen zoals een school, een supermarkt en een gezondheidscentrum. Net als voorheel Parkstad geldt ook voor Bocholtz dat het inwonertal daalt en het aantal ouderentoeneemt. Daardoor komen de leefbaarheid en de levensvatbaarheid van commerciële enmaatschappelijke voorzieningen onder druk te staan.Wethouder Wiel Schleijpen: “Wij willen als gemeente dat de kern Bocholtz levendig enaantrekkelijk blijft. Om dat voor de langere termijn voor mekaar te krijgen, is het nodig dat wemet verschillende onderwerpen aan de slag gaan:- dorps wonen- behouden en versterken van basisvoorzieningen- benutten van de toeristisch-recreatieve potentie- levendige netwerken en burgerparticipatieEnkele jaren geleden zijn deze onderwerpen in gesprekken met inwoners, ondernemers enandere partners aan de orde gesteld. De centrale vraag daarbij was: hoe zou Bocholtz erover 10 jaar uit moeten zien, gelet op die vier thema’s? De uitkomst van die gesprekken issamengevat in een Integraal Dorpsontwikkelingsplan. Hoewel een aanpak op alle frontennoodzakelijk is, kwam in de gesprekken vooral de staat van onderhoud van de openbareruimte en de inpassing van de parkeergelegenheid in het dorpshart als prioriteit naar voren.Daarom starten we nu met het fysiek opwaarderen van het centrum van Bocholtz om deaantrekkelijkheid te vergroten en de verblijfskwaliteit te verbeteren. Die fysieke aanpak werktook versterkend naar de andere thema’s.”Planning en kostenDe herinrichting kende een lange, zorgvuldige voorbereiding. Die was volgens de wethoudernoodzakelijk om kwalitatief goed werk te kunnen leveren en tijdens de uitvoering niet voorallerlei verrassingen te komen staan. “De investering in het voortraject verdienen we terug ingeld én tijd bij de realisatie van het werk. Nog altijd is de verwachting dat we in augustus2022 klaar zijn, zoals we oorspronkelijk ook hebben ingeschat.”De civieltechnische werkzaamheden in de kern Bocholtz kosten € 4.100.000,-. Het projectwordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van Provincie Limburg, stadregio ParkstadLimburg, de Regiodeal en Waterschap Limburg.Meer informatie over het project is te vinden op de website:www.blmwegenbouw.nl/projecten/bocholtzFotobijschriftWethouder Wiel Schleijpen, gedeputeerde Andy Dritty van Provincie Limburg en Richard deBoer (dit keer in zijn rol als vice-voorzitter van stadsregio Parkstad ... Zie meerZie minder
Bekijk op Facebook

7 maanden geleden

Vandaag is het dan eindelijk zover. Na jaren van overleg en planvorming is het project Revitalisering Dorpshart Bocholtz vandaag op Tenderned gepubliceerd en worden aannemers uitgenodigd in te schrijven op dit mooie project.De opdrachtgever hecht grote waarde aan een vlekkeloze uitvoering van de werkzaamheden met zo min mogelijk overlast voor de omgeving en daagt inschrijvende partijen middels EMVI-criteria dan ook uit hun kennis, ervaring en visie in te brengen om zo te komen tot een Meest Economische Voordelige Inschrijving waarbij niet alleen op prijs gegund zal worden. ... Zie meerZie minder
Bekijk op Facebook

Facebook

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Click to show error
Error: Server configuration issue

 

  LinkedIn 

Onze opdrachtgevers/
relaties

Contact

T +31 6-11006644
E info@vzpvankan.nl

Adres

VZP Projektmanagement en Advies
Dorpstraat 39
6176 AA Spaubeek

Vind ons online

Contact

T +31 6-11006644
E info@vzpvankan.nl

© All rights reserved by VZP Projektmanagement en Advies